AD
SOYAD
KURUM E-POSTA ADRESİ
KAMPUS
   
ÖNEMLİ: 13.30 - 14.30 saatleri arasında yapılacak olan eş zamanlı oturumlardan sadece birini seçebilirsiniz.
Her oturum 24 kişi ile sınırlıdır. Seçtiğiniz oturumun yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.
   

ÇALIŞTAY PROGRAMI

 
  09.00 - 09.20 

Kayıt

 
09.20 - 09.30 

Salona Davet

 
09.30 - 09.45

Saygı Duruşu -İstiklal Marşı
Müzik Dinletisi
Açılış

 
   

FORUM ve SEMİNERLER

   
  09.45 - 10.45 

Prof. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI – İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müge YALIM ALPAN – FMV Eğitim Kurumları Koordinatörü & Kurucu Temsilcisi

Derya GÜNDÜZ SEFER – FMV Ayazağa Işık İlköğretim Kurumu Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı


“Öğrenci Takip Sistemi Nedir? Önemi ve Gereklilikleri Nelerdir?"

 
10.45 - 11.00 

Ara

 
  11.00 - 11.45 

Doç. Dr. Şahin ORUÇ – Yıldız Teknik Üniversitesi


“Düşünmeyi Öğretmek”

 
  11.45 - 12.30 

Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU – Araştırmacı Çocuk Merkezi/Dergisi


“Konuşan Sınıf”

 
  12.30 - 13.30

Öğle Yemeği

 
   

EŞ ZAMANLI OTURUMLAR (13.30 - 14.30) ---- ** Sadece 1 oturum seçebilirsiniz ** ----

   
Oturum 1Kalan kontenjan
( 0 DOLU )  

Prof. Dr. Nükhet ÇIKRIKÇI - İstanbul Aydın Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi


“Etkili Okul Nedir?”


Çalışma Özeti: Okuldaki yürütülen her türlü eğitimsel sürecin arkasında, öğrenci performansını geliştirici bir temelin olup olmadığı, etkili okul için önde gelen bir özelliktir. Bu çerçevede, etkili okul için değerlendirmeye alınması gereken unsurlar, bunların anlamı ve birbirleriyle ilişkisi irdelenecektir.

 
Oturum 2 Kalan kontenjan
( 0 DOLU )  

Doç. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU – Gazi Üniversitesi


“Düşünme Süreçlerini Aktif Kılan Soru Yazma”


Çalışma Özeti: 21. yüzyıl becerileri kapsamında tanımlanan üst düzey düşünme becerileri açıklanarak, bu becerileri geliştirmeye yönelik sınıf içi uygulama örneklerine yer verilecektir. Ardından üst düzey düşünme becerilerini yoklayan (beceri temelli) soru yazım teknikleri ile ulusal ve uluslararası sınavlarda kullanılan örnek sorular incelenecektir. Son olarak öğretmenlerden, soru yazma tekniklerini uygulama deneyimi kazanmaları amacıyla örnek soru hazırlaması istenecektir.

 
Oturum 3 Kalan kontenjan
( 0 DOLU )  

Doç. Dr. Bengü BÖRKAN – Boğaziçi Üniversitesi


“Öğrenme Ortamında Rubrik ile Değerlendirme Yapma ve Geri Bildirim Verme”


Çalışma Özeti: Öğrenme ortamında rubrik başta olmak üzere puanlama araçlarının birden fazla fonksiyonu bulunmaktadır. Özellikle rubrikler biçimlendirici değerlendirme sürecinin önemli bir öğesidir. Rubriklerden biçimlendirici değerlendirme sürecinde nasıl yararlanılacağı ve rubrik geliştirme prensipleri ele alınacaktır. Çalışmada bir rubrik geliştirme çalışması yapılacaktır.

 
Oturum 4 Kalan kontenjan
( 1 )  

Doç. Dr. Eren CEYLAN – Ankara Üniversitesi/SEBİT


“Uluslararası Çalışmalarda (PISA, TIMSS, PIRLS vs) Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Yeterlik Temelli Uygulamalar”


Çalışma Özeti: Öğrenmeyi etkileyen ve iyileştiren en önemli unsurlardan birinin ‘’geribildirim (feedback)’’ olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Geniş ölçekli uygulamalarda geri bildirim sağlamanın koşulu, uygulamaların öğrencilerin yeterliklerini ortaya çıkarmaya yönelik tasarlanmasıdır. Bu çalışmada yeterlik temelli değerlendirme uygulamaların genel prensipleri ve bu şekilde tasarlanan uluslararası uygulamalarda (PISA, TIMSS, NAEP vs) Fen Bilimleri ve Matematik alanında kullanılan taksonomiler ve bu taksonomilere göre oluşturulan değerlendirme çerçeveleri hakkında sunum yapılacaktır. Türkiye’de, Sebit Vcloud kapsamında gerçekleştirilen ve Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler alanında öğrencilerin yeterliklerini betimleyen ‘’Kazanım Değerlendirme Uygulaması- KDU’’ nun genel özellikleri de bu sunumda paylaşılacaktır.

 
Oturum 5 Kalan kontenjan
(0 DOLU )  

Doç. Dr. Esma GENÇ – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


“Farklılaştırılmış Öğretimde Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri (Lise-Ortaokul)”


Çalışma Özeti: Öğrenme-öğretme sürecinin temel amacı, öğrencilerde kazanımlar doğrultusunda beklenen davranış değişikliklerini gerçekleştirmektedir. Her bir öğrenci ön bilgisi, öğrenme yaklaşımı (stil, strateji, motivasyon vb.) ilgi ve yetenekleri açısından farklılıklar göstererek öğrenme sürecine girer. Bu farklılıklar nedeniyle de her bir öğrenci için geçerli olabilecek tek bir öğrenme süreci ya da ölçme değerlendirme sürecinden söz etmek olanaklı değildir. Öğrenciler arasında bahsedilen bireysel farklılıklar beklenen davranış değişikliklerinin düzeyinde ve öğrencinin edindiği yeni davranışı performans olarak ortaya çıkarmasında da farklılıklar oluşmasına sebep olmaktadır. Bu noktada farklılaştırılmış öğretim strateji ve araçları; sürekli ve esnek değerlendirmeyi temel alan yapısıyla öğrenciler arasındaki farklılıkları gözeten bir ölçme-değerlendirme süreci oluşturulmasına etkili bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalıştay kapsamında ortaokul/lise öğretmenleri ile belirlenen disiplin ve kazanımlar doğrultusunda ölçme-değerlendirme sürecinde kullanılabilecek farklılaştırılmış öğretimle uyumlu ölçme değerlendirme süreçleri ve materyalleri geliştirilecektir.

 
Oturum 6 Kalan kontenjan
( 0 DOLU )  

Doç. Dr. İlker CIRIK – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


“Farklılaştırılmış Öğretimde Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri (Anaokulu-İlkokul)”


Çalışma Özeti: Öğrenme-öğretme sürecinin temel amacı, öğrencilerde kazanımlar doğrultusunda beklenen davranış değişikliklerini gerçekleştirmektedir. Her bir öğrenci ön bilgisi, öğrenme yaklaşımı (stil, strateji, motivasyon vb.) ilgi ve yetenekleri açısından farklılıklar göstererek öğrenme sürecine girer. Bu farklılıklar nedeniyle de her bir öğrenci için geçerli olabilecek tek bir öğrenme süreci ya da ölçme değerlendirme sürecinden söz etmek olanaklı değildir. Öğrenciler arasında bahsedilen bireysel farklılıklar beklenen davranış değişikliklerinin düzeyinde ve öğrencinin edindiği yeni davranışı performans olarak ortaya çıkarmasında da farklılıklar oluşmasına sebep olmaktadır. Bu noktada farklılaştırılmış öğretim strateji ve araçları; sürekli ve esnek değerlendirmeyi temel alan yapısıyla öğrenciler arasındaki farklılıkları gözeten bir ölçme-değerlendirme süreci oluşturulmasına etkili bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalıştay kapsamında anaokulu/ilkokul öğretmenleri ile belirlenen disiplin ve kazanımlar doğrultusunda ölçme-değerlendirme sürecinde kullanılabilecek farklılaştırılmış öğretimle uyumlu ölçme değerlendirme süreçleri ve materyalleri geliştirilecektir.

 
Oturum 7 Kalan kontenjan
( 0 DOLU )  

Yrd. Doç. Dr. Burak KARABEY - Dokuz Eylül Üniversitesi


“Matematikte "Yeni" Nesil Sorular Yeni mi? Geçmişten Bugüne İyi Sorular...”


Çalışma Özeti: Matematikte disiplinler arası bağlam temelli eleştirel ve yaratıcı soru içeriklerinin hazırlanması, matematikte “yeni nesil” soruları yazmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek, “yeni nesil” soruların değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına dair atölye çalışması yapılacaktır. Bu anlamda atölye süresince katılımcılar, matematikte “yeni nesil” sorular bağlamında geçmişten günümüze soru örnekleri üzerinden hem soru analizi, hem soru yazma çalışması hem de soruların değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceklerdir.

 
Oturum 8 Kalan kontenjan
( 6 )  

Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU – Araştırmacı Çocuk Merkezi/Dergisi


“Hareketli Misketler”


Çalışma Özeti: Bu oturumda sorgulamaya dayalı öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini gösteren örnek bir çalışma sunulacaktır. Atölyede çocuklar çevrelerindeki hareketli nesneler üzerine düşünür. Hareket, sürtünme, hız, zaman ve eğim kavramlarını keşfeder. Kendi tasarladıkları bir düzenekte hareketle ilgili verilen bir probleme farklı çözümler bulurlar.

 
Oturum 9 Kalan kontenjan
( 4 )  

Dr. Gül GÜLER - İstanbul Aydın Üniversitesi


“Nitelikli Çoktan Seçmeli Soru Yazımında Sık Yapılan Hatalar- Doğru Bilinen Yanlışlar”


Çalışma Özeti: Bu çalışmada, MEB 2023 vizyon raporunda da vurgulanan üst düzey düşünme becerilerini yoklayan, nitelikli çoktan seçmeli madde yazma ile ilgili temel ilke ve teknikler ele alınacaktır. Çalışmaya katılan öğretmenlerle verilen ölçütlere uygun olan ve uygun olmayan örnek sorular incelenip değerlendirilecektir.

 
Oturum 10 Kalan kontenjan
(0 DOLU )  

Uzm. Gülen ULUSOY – Marmara Üniversitesi


“Yeni Nesil Sorular”


Çalışma Özeti: Değişen her sınavla birlikte soru tarzları da değişmektedir. Birçok adayın girdiği merkezi sınavlarda sadece bilgiye veya anlamaya dayalı sorulan sorular öğrencilerin üst bilişsel becerilerini ölçmek için yeterli olmamaktadır. Açık uçlu soruların kullanılmasının mümkün olmadığı geniş ölçekli sınavlarda kullanılan çoktan seçmeli yeni nesil sorularda öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, disiplinlerarası bilgiyi kullanma, bilgiyi uygulamaya dönüştürme gibi birçok becerisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu sorular, onları cevaplayan öğrenciler için ne kadar yeni bir soru tarzıysa onları hazırlayan öğretmenler için de o kadar yeni ve zahmetli bir süreçtir. Bu çalıştayda yeni nesil soru nedir, hazırlarken nelere dikkat edilmeli, yeni nesil sorular neyi ölçmeyi amaçlamaktadır sorularına cevap bulmaya çalışacağız.

 
Oturum 11 Kalan kontenjan
(0 DOLU )  

Vildan ÇAL – Sabancı Üniversitesi


“Süreç Değerlendirme ve Geri Bildirim Verme”


Çalışma Özeti: Geliştirici geri bildirim (formative feedback) hem öğretmen hem de öğrenci gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Geliştirici geri bildirim geri bildirim toplama, toplanan veriyi analiz etme ve geri bildirim doğrultusunda öğretmenin eyleme geçmesi adımlarından oluşmaktadır. Bu çalıştayda, bir öğretmenin geliştirici geri bildirim döngüsünü etkili bir şekilde nasıl yürütebileceği ele alınacak ve çeşitli geliştirici geri bildirim araçları paylaşılacaktır.

 
Oturum 12 Kalan kontenjan
( 13 )  

Melike TÜRKOĞLU – FMV Erenköy Işık Lisesi


“Sokratik Düşünme Yöntemini Kullanarak Soru Sorma ve Öğrenciyi Düşünmeye Sevk Etme”


Çalışma Özeti: Son yıllarda öğrenci merkezli eğitim modellerinin ön plana çıkmasıyla, öğrencileri derste aktif hale getirecek yöntemlere olan ihtiyaç artmış ve bu doğrultuda birçok yeni eğitim modeli geliştirilmiştir. “Sokratik yöntem” ise tarihi yüzyıllar öncesine uzanan, MÖ 469-399 yılları arasında Atina’da yaşamış filozof Sokrates’in “bilgiyi doğurtmak” için kullandığı bir soru sorma biçimi olarak günümüze ulaşmıştır. Sokratik yöntem, birçok farklı alanda, öğreneni aktif hale getirmek ve bilgilerinin sağlamlığını sınamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; sokratik metot çerçevesinde doğru sorular tasarlama, sorularla öğrencileri aktif hale getirme yolları, farklı disiplinlerde sokratik metot uygulamaları gibi konularda birlikte üretmektir.

 
Oturum 13 Kalan kontenjan
( 16 )  

Selda MANSUR - Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı


“PYP İklimi ile Yetişen Öğrencinin Ortaokulda Ölçme Değerlendirme Süreci Nasıl Yürütülmelidir?”


Çalışma Özeti: IBPYP'ye göre "Öğrenciler etkin bir şekilde değerlendirmeye katıldıklarında ve yapıcı geri bildirimlere göre eyleme geçtiklerinde etkili, kendini yönetebilen öğrenenler olurlar. Bu onlara kendi gelişimleriyle ilgili dönüşümlü düşünmede, öğrenmelerine yönelik hedef koymada ve bu hedefleri gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğine dair kararlar vermede yardımcı olur. Öğretmenler sürekli olarak öğrencilerin neler bildiği ve neler yapabileceğini öğrendikçe daha etkili hale gelirler. Uygulamalarının üzerinde dönüşümlü düşünürler, öğretimlerini veri üzerine oturturlar ve öğrenmeyi daha iyi desteklemek için uygun zamanda, odaklı ve iyi düşünülmüş geri bildirim sunarlar." Bu çalıştayda IBPYP'de "öğrenenin özne olması" kavramının ölçme-değerlendirme sürecine nasıl yansıdığını ve her derse farklı bir öğretmenin girdiği ortaokulda 5. sınıfta bu yaklaşımın nasıl sürdürülebileceğini birlikte irdeleyeceğiz. Sorularınızı ve düşüncelerinizi buraya tıklayarak paylaşabilirsiniz:
"https://jamboard.google.com/d/18UZfS3dzIZPiMVDCUOsJvCseFKpKRmLvgEaBCNjqsFM/viewer"

 
Oturum 14 Kalan kontenjan
( 17 )  

İnci PİPER, Sultan KARADAĞ, Behice GÜRSES DEMİRCİ – FMV Ispartakule Işık Anaokulu


“Okul Öncesi Eğitim Plan ve Uygulamalarında Öğretmen-Öğrenci-Veli Boyutunu Kapsayan Değerlendirme Sürecindeki İyi Örneklerin Paylaşımı”


Çalışma Özeti: Okullarımızda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) çatısı altında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eklektik eğitim programı, Montessori programı ve GEMS programı birleştirilerek oluşturulmuş bütünleştirilmiş program uygulanmaktadır. Okul öncesi öğrencileri okuma-yazma bilmedikleri ve becerileri yeni yeni geliştiği için bu dönemde değerlendirme daha çok performansa yöneliktir. Ölçme ve değerlendirmeye plan ve programlarımızda 4 boyutta yer vermekteyiz. Çalışmamızda bu boyutlara yer verilecek ve iyi örnekler paylaşılacaktır.

 
Oturum 15 Kalan kontenjan
(17 )  

Erkan SAĞNAK - FMV Ispartakule Işık Lisesi


“Flipgrid ile Öğrenci Merkezli Değerlendirme”


Çalışma Özeti: Öğrenme için değerlendirme ya da öğrenme merkezli değerlendirme anlayışına göre değerlendirme; hedeflerin belirlendiği, uygun değerlendirme araçlarının bu hedeflerle eşleştirildiği, verilerin öğrenme süreci boyunca toplandığı ve yorumlandığı bir döngü olarak görülmektedir. Eğitim ve öğretimin tüm paydaşları - yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve aileler - toplanan bu verileri kullanarak öğretim uygulamalarının devam ettirilmesi, değiştirilmesi ya da değerlendirilmesi konularında rol oynarlar. Öğretmenler, tüm sınıf düzeyinde ya da bireysel düzeyde performans analizi yapar ve gerektiğinde değişiklikler yaparak öğrenme sürecini iyileştirir. Öğrenciler ise gelişimleri konusunda geri bildirim alır, amaçları doğrultusunda öğrenme deneyimlerini değerlendirir ve bir sonraki adımlarının ne olacağına karar verirler. Flipgrid uygulaması öğretmenler tarafından öğrenci seçimini değerlendirmeye katmak için kullanılabilir. Öğrenciler bilgi ve becerilerini nasıl göstermek istediklerine karar verebildiklerinde, öğrenme süreçlerinde daha katılımcı olurlar ve öğrenme durumları ile ilgili daha doğru bilgiler toplanabilir.

     

     
14.30 - 14.45

Ara

 
14.45 - 15.15 

Çalıştay Değerlendirme Toplantıları


Bu çalışmada, tüm okullardan gelen katılımcılar bölümlere göre ayrılarak uygulamalarında farklılaştırabilecekleri çalışmalar ile ilgili öneri planı oluşturacaklardır.